• Users Online: 78
  • Print this page
  • Email this page

  Editorial Board

Editor

Rakesh Yadav

 

Executive Editors

Nagendra Chouhan

Gagandeep Singh Wander

 

Editorial Advisory Board

A B Gopalamurugan

A Jabir

B K S Sastry

Balbir Singh

G S Wander

G Sengottuvelu

Debabrata Dash

K C Goswami

K Sarat Chandra

N N Khanna

P K Deb

P P Mohanan

Praveen Chandra

Rajneesh Kapoor

Rakesh Yadav

Soumitra Kumar

Sundeep Mishra

Upendra Kaul

 

Consulting Editors

A B Mehta

A K Pancholia

Ajit Mullasari
Amit Vora

Amal K Banerjee

Anil Dhall

Anita Saxena

Ashok Seth

Brian Pinto

C N Manjunath

H K Chopra

J C Mohan

K K Sethi

K K Talwar

Lekha Pathak

M K Das

M KhaliluIlah

M S Hiremath

Nakul Sinha

P B Jayagopal

P C Manoria

Prafulla G Kerkar

Rajeev Agarwala

Rishi Sethi

S Ramakrishnan
S Shanmugasundaram

Samuel K Mathew

Sanjay Tyagi

Santanu Guha

Satyavan Sharma

Satyendra Tiwari

Saumitra Ray

Thomas Alexander

V K Bahl

Vijay Trehan

 

Editorial Board

A J Swamy

A Srinivas Rao

Aditya Kapoor

Ajay Bahl

Ajay K Sinha

Ajay Naik

Arunangshu Ganguly

Arup Dasbiswas

Atul Mathur

B C Srinivas

B Hygriv Rao

B K Goyal

B P Singh

Balram Bhargava

Bharat Dalvi

Bishav Mohan

C M Nagesh

C Narasimhan

C Raghu

Col R Girish

D B Pahlajani

D S Gambhir

Debabrata Roy

Dharmendra Jain

Dhiman Kahali

H K Bali

H M Mardikar
Kirti Punamiya

H S Isser

K H Srinivas

K Sivakumar

Kajal Ganguly

Kapil Bhargava

Kartikeya Bhargava

M N Krishnan

M P Girish

M Somasundaram

Madhukar Shahi

Manotosh Panja

Mohan Nair

Mohit D Gupta

Munesh Tomar

Nagendra Boopathy Senguttuvan

Nageshwar Rao

Neeraj Pandit

Neeraj Parakh

Neil Bordoloi

Nitish Naik

N V Deshpande

P C Rath

P K Goel

P K Asokan

Pankaj Manoria

Prataph Kumar

Praveer Agarwal

R D Yadave

R K Saran

R R Mantri

Rabin Chakraborty

Rajeev Bhardwaj

Rajesh Vijayvergia

Ramesh Arora

Ramesh Babu

Ranjan Shetty
Rony Mathew

Ranjit K Nath

Roopa Salwan

S Harikrishnan

S K Dwivedi

S Radhakrishnan

S S Chatterjee

S S Kothari

S S Ramesh

Sameer Dani

Sibananda Datta

Snehal Kulkarni

Soura Mookerjee

Sridhar Kasturi

Subhash Chandra

Suman Bhandari

Sunil Modi

T S Kler

Tejas Patel

Tiny Nair

V Jacob Jose

V S Narain

Vanita Arora

Vijay Bang

Vijay Kumar Sinha

Vijay Kumar Subban

Vimal Mehta

Vishal Rastogi

Vivek Chaturvedi

Viveka Kumar

Yash Lokhandwala

 

About the journal